వైఎస్సార్ చేయూత పథకం

తిరువూరు మండలం రోలుపడి లో “వైఎస్సార్ చేయూత పథకం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సచివాలయ సిబ్బంది. పాల్గొన్న వైసీపీ నాయకులు బండి రవి తదితరులు.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *