లారీ ఆయిల్ ట్యాంక్ నుండి లీకైన డీజిల్ …

తాడేపల్లి ; కనకదుర్గ వారదిపై 42 వ ఖానా వద్ద లారీ ఆయిల్ ట్యాంక్ నుండి లీకైన డీజిల్ ఆయిల్…గుంటూరు నుండి విజయవాడ వైపు వస్తున్న లారీ…ఆయిల్ లీక్ గమనించని లారీ డ్రైవర్…ఇతర వాహన దారులు చెప్పడంతో లారీని నిలిపివేసిన డ్రైవర్…వారధి పై ట్రాఫిక్ జామ్…లారీని పక్కకు తప్పించి రోడ్డుపై పడిన డీజిల్ ను శుభ్రం చేసిన ఫైర్ సిబ్బంది…


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *